İLETİŞİM

İLETİŞİM

iletişim için

Adres

Adres : BEGONYA SOK.NO:6 07330  SİDE /ANTALYA/TÜRKİYE  

TELEFON

 Telefon:  90(537) 315  64 45

 Telefon:  90(242) 753  11 19

 Fax    :  9 0 (

mail

temple@sidetemplehotel.com